Markun malli

 

Perustan kaiken omassa hypnoosiohjauksessani tieteellisiin ja toimiviin malleihin. Arvopohjanani toimii yli 35 vuoden kokemus oppimispsykologiasta ja kasvatustieteistä ammattikokemuksenani opetus- ja koulutustyössä sekä johtajakokemukseni yksityissektorilla. Olen valmistunut  SHY:n koulutuksessa hypnoosiohjaajaksi, suggestovalmentajaksi ja suggestoterapeutiksi. Toimin nykyisin SHY:n kouluttajana ja opinto-ohjaajana. Toimin eri oppilaitoksissa kouluttajana sekä organisaatioiden työyhteisökouluttajana. Opiskelen jatkuvasti kasvatus- ja oppimispsykologiaa. Neurotieteet, kognitiivinen psykologia ja kansainvälinen aivotutkimus on jatkuvan kehitykseni tae pysyä ajan hermolla. Sovellan näitä nykyaikaisia ja jatkuvasti uusia näkymiä avaavia menetelmiä ainutlaatuisella tavalla omassa vuorovaikutteisessa hypnoosiohjauksessani. Jokainen sessio on asiakaslähtöinen ja ainutlaatuinen kokemus hyödyntää ihmisen suurinta voimaansa omaa älykkyyttään ja mielen joustavaa voimaa.

ALKUKARTOITUS

Ensimmäisellä käynnillä tehdään huolellinen alkukartoitus ja koetaan aavistus hypnoosin vahvasta vaikutuksesta. Ensimmäinen istunto kestää noin 1.5 – kaksi tuntia. Hypnoosiohjaus toimii aina vuorovaikutteisesti asiakkaan omista tavoitteista lähtien. Käytän asiakkaan omia sanoja ja toimintoja suggestioina , koska ne toimivat tehokkaimmin. Asiakkaat kokevat poikkeuksetta hypnoosin vahvistavana, miellyttävänä ja rentouttavana kokemuksena ja odottavat yleensä innolla seuraavaa kertaa.

KÄYNTIKERRAT

Useimmissa tapauksissa käyntikertoja on kolmesta viiteen kertaan. Mikäli kysymyksessä on esim. niinkin yksinkertainen asia kuin lentopelko, niin yksikin kerta voi riittää. Käytän myös ulkoistamistekniikoita ja kehittämääni tulityöskentelyä, mikä on varsin vahva myönteinen kokemus ollut kaikille. Rentoutuminen ja kaksisuuntainen aikamatka avaavat mielelle aivan ainutlaatuisen ymmärryksen maailman. Tarpeen vaatiessa esim. elokuvatekniikalla voidaan kurkistaa tiedostamattomaan mieleemme ja voimatilassa kohdata menneisyyden traumat turvallisessa ja parantavassa kokemuksessa.

MISSIONI

Hypnoosissa ihminen kokee uuden tajunnan tilan, missä ihmeellisen selkeästi voi käsitellä ja avata kokemuksiaan ja ottaa siten kantavia askeleita tavoitteidensa suuntaan kohti mielenrauhaa ja hyvää elämää. Mielestäni jokainen on ansainnut hyvän tasapainoisen elämän ja jokaisella on omat avaimet sen saavuttamiseksi. Tässä työssä haluan olla asiakkaan rinnallakulkijana ja opastajana kohti psyykkistä ja henkistä hyvinvointia. On todella palkitsevaa kun saa kokea asiakkaan vapautuvan kahleistaan ja nähdä hänen kulkevan siihen suuntaan, mihin haluaakin mennä.

ARJESTA SELVIÄMISEN TYÖKALUT

Annan asiakkaalle aina erilaisia työkaluja, joita hän voi käyttää arjessaan päämääriensä saavuttamiseksi. Hyödynnämme unen ja alitajunnan luovaa voimaa ihmisen nukkuessa. Aivot näet toimivat vallan vilkkaasti myös yön aikana ja menetelmälläni uniaika voidaan laittaa palvelemaan ihmisen voimavaraistamista. Ratkaisukeskeiset menetelmät, ankkurointi, posthypnoottiset suggestiot ja henkilökohtaisesti tehty äänite ovat osoittautuneet myös tehokkaiksi keinoiksi kohti aitoa läsnäoloa ja iloista, onnellista elämää. Metaforatyöskentely toimii erinomaisesti ja antaa alitajunnalle ja mielelle mahdollisuuden ratkaista haasteita yksilön kannalta parhaalla tavalla. Valokuvatekniikka on myös vahva suggestotyöskentelyn väline ja toimii mainiosti posthypnoottisena työkaluna arjessa.

Minua koskettaa aina uudestaan ja uudestaan se valtaisa voima, mikä ihmisen mielellä on hoitaa ihmistä itseään. Nämä voimat ovat jokaisen itsensä sisällä käyttövalmiina. Autan asiakasta löytämään polun ja kosketuksen itseensä, siten hänellä on mahdollisuus kasvaa henkisesti tasapainoiseen elämään.