Apu hypnoosista

PIN

KIELI, JOLLA OLI OMA TAHTO

Keski-ikäinen nainen oli käynyt hammaslääkärissä. Häneltä oli tarpeettomasti poistettu takahammas. Siitä alkoikin sitten oikea rumba sananmukaisesti. Kieli hakeutui yhä useammin uuden hampaan
koloon, vaikka hammas oli uusittu asianmukaisesti. Vaiva alkoi olla yhä kiusallisempi ja kielen oma tahto hakeutua kaikissa tilanteissa hampaankoloon muuttui suorastaan painajaismaiseksi. Tätä tuskaa
oli kestänyt yli kuusi vuotta. Nainen haki apua kaikista mahdollisista paikoista ja tietysti myös hammaslääkäriltä, mutta mikään ei tuonut apua.
purulihaksetkin jännittyivät, eikä rentoutumista tullut kuin osittain yöllä. Vaiva oli tosi kiusallinen ja sen huomasivat jo läheisetkin.

APU HYPNOOSISTA

Sitten hammaslääkäri ehdotti hypnoosin kokeilemista. Nainen kävi huolellisessa alkukartoituksessa ja kielen toimintaperiaate ja sen säätelyjärjestelmä käytiin läpi. Ensimmäisellä kerralla annettiin suggestiot
normaaliin kielen toimintaan vahvistavasti ja käytiin läpi stressaavat tilanteet.

METAFORATYÖ

Toisella kerralla ongelma ulkoistettiin konkreettisesti ja asetettiin hampaankoloon vartija, jonka nainen itse nimesi. Samalla visualisoitiin haastavat tilanteet onnistuneesti ja vahvistettiin kielen omaa tervettä
toimintamekanismia. Kolmannella kerralla vahvistettiin jo tervehtynyttä toimintamallia. Vaiva oli poistunut kokonaan, eikä enää estänyt kielen normaalia toimintaa. Jälleen oiva osoitus mielen rajattomasta
voimasta ja siitä miten se saadaan hypnoosilla toimimaan toivotulla tavalla.

Voit myös pitää näistä