Apu hypnoosista

PIN

KIELI, JOLLA OLI OMA TAHTO

Keski-ikäinen nainen oli käynyt hammaslääkärissä.
Häneltä oli tarpeettomasti poistettu takahammas.
Siitä alkoikin sitten oikea rumba sananmukaisesti.
Kieli hakeutui yhä useammin uuden hampaan
koloon, vaikka hammas oli uusittu asianmukaisesti.
Vaiva alkoi olla yhä kiusallisempi ja kielen oma
tahto hakeutua kaikissa tilanteissa hampaankoloon
muuttui suorastaan painajaismaiseksi. Tätä tuskaa
oli kestänyt yli kuusi vuotta. Nainen haki apua
kaikista mahdollisista paikoista ja tietysti myös
hammaslääkäriltä, mutta mikään ei tuonut apua.
purulihaksetkin jännittyivät, eikä rentoutumista
tullut kuin osittain yöllä. Vaiva oli tosi kiusallinen
ja sen huomasivat jo läheisetkin.

APU HYPNOOSISTA

Sitten hammaslääkäri ehdotti hypnoosin kokeilemista.
Nainen kävi huolellisessa alkukartoituksessa ja kielen
toimintaperiaate ja sen säätelyjärjestelmä käytiin
läpi. Ensimmäisellä kerralla annettiin suggestiot
normaaliin kielen toimintaan vahvistavasti ja
käytiin läpi stressaavat tilanteet.

METAFORATYÖ

Toisella kerralla ongelma ulkoistettiin konkreettisesti
ja asetettiin hampaankoloon vartija, jonka nainen
itse nimesi. Samalla visualisoitiin haastavat tilanteet
onnistuneesti ja vahvistettiin kielen omaa tervettä
toimintamekanismia. Kolmannella kerralla vahvistettiin
jo tervehtynyttä toimintamallia. Vaiva oli poistunut
kokonaan, eikä enää estänyt kielen normaalia
toimintaa. Jälleen oiva osoitus mielen rajattomasta
voimasta ja siitä miten se saadaan hypnoosilla
toimimaan toivotulla tavalla.

Voit myös pitää näistä