ADHD

Minulla on ollut ADHD – asiakkaita. Eräässä tapauksessa toinen asiakkaista oli kymmenenvuotias ja toinen viisitoistavuotias. Molemmissa asiakkuuksissa käytin NLP – tekniikoita piirtämisen ja kirjoittamisen kautta. Käytin myös tila-ankkureita ja rentoutusta. Mielikuvaharjoitteilla voimatilassa käytiin arjen tilanteita läpi ja palautekeskusteluissa analysoitiin koettua. Molempien kohdalla etsittiin myös aina ratkaisukeskeisesti keinoja käsitellä haastavia tilanteita. Käytin myös ulkoistamista ja tulityöskentelyä. Myönteisillä suggestioilla vahvistettiin itsetuntoa ja hyödynnettiin posthypnoottisia ankkureita. Varsinaista suoraa hypnoosityötä tehtiin kummankin pojan kanssa vain pari kertaa. Molemmat pojat kävivät luonani  5- 6 kertaa. Nuoremman pojan äiti kirjoitti, että poika on nykyään perheen rauhallisin jäsen ja lääkitykset oli lääkärin suosituksesta lopetettu. Vanhemman pojista tapasin kolmen vuoden kuluttua ja hän oli vapautunut sanojensa mukaan kokonaan ADHD – oireista, eikä tarvinnut enää lainkaan lääkitystä. Olin nitsekin varsin yllättynyt työskentelyn tehokkuudesta, kun tiedän miten vaikea ADHD – oireyhtymä on.

Selän hermosärky

Kiinnostukseni hypnoosista alkoi vaimoni selkäsärkyjen kautta. Halusin tutkia, voisiko hypnoosista olla apua. Opiskelin hypnoosin ja kouluttauduin alan ammattilaiseksi ja olen ikuisesti kiitollinen, että lähdin sille tielle, koska olen konkreettisesti nähnyt hypnoosin parantavan vaikutuksen varsinkin asioissa, missä mikään muu keino ei näytä toimivan. Hypnoosi on helpottanut vaimoni kivunsietoa tuntuvasti ja tilanteen vaatiessa on kipu saatu häivytettyä kokonaan pois. Hypnoosi on luonnollisesti kohentanut hänen elämänlaatuaan tuntuvasti ja antanut voimia arjen jaksamiseen. Vaimoani hoitava lääkäri on tietoinen antamastani hypnoosihoidosta ja ymmärtää hoidon tukevan varsinaista muuta selän hoito-ohjelmaa.

Rytmihäiriö-asiakas

Asiakas on kärsinyt sydämen rytmihäiriöistä kymmeniä vuosia. Hän saavutti kevyimmän mahdollisen hypnoosiasteen. Unettomuuteen annettujen suggestioiden yhteydessä annoin noin parin minuutin ajan sydämmelle epäsuoria suggestioita ikäänkuin puolihuolimattomasti. Niinpä hämmästykseni oli suuri, kun hän soitti tunnin kuluttua ja sanoi rytmien menneen kohdalleen, eikä lääkärin tarvinnut aloittaa marevaanilääkitystä. Tässäkin tapauksessa lääkäri ymmärsi hyvin hypnoosin tervehdyttävän vaikutuksen ja piti sitä erinomaisena asiana. Rytmit pysyivät yhtäjaksoisesti kohdallaan kaksi ja puoli vuotta. Pidän tätä tapausta yhä eräänä vaikuttavimmista osoituksista hypnoosin parantavasta voimasta.

Levottomat jalat

Levottomat jalat olivat vaivanneet asiakastani jo vuosien ajan ja vaikeuttivat mm. nukkumista tuntuvasti. Lääketiede ei tiedä syytä oireyhtymään eikä tunne parantavaa hoitomuotoa. Pelkästään Suomessa 100000 ihmistä kärsii tästä taudista. Yksi ainoa hypnoosikerta ulkoistamisen avulla ja hän on ollut täysin vapaa oireyhtymästä jo yli kolmen vuoden ajan.

Lentopelko

Pelot ovat ehkä helpoin ja nopein oirekokonaisuus, mikä on hypnoosilla hoidettavissa. Nuori asiakas kärsi tuntuvasta lentopelosta. Hänen äitinsä oli mukana hoitotapahtumassa. Asiakkaan oireet saatiin hallintaan yhdellä ainoalla kerralla. Myöhemmin kuulin, että lennolla ei ollut ollut mitään ongelmia, vaan tyttö oli suorastaan nauttinut lentämisestä.

Elämänhallinta-asiakas

Elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat ehkä yleisin tämän ajan haaste kaikille terapiatyöläisille. Keski-ikäisellä naisella oli varsin laajakirjoinen ongelmavyyhti aina vakavasta sairastumisesta vuorovaikutusvaikeuksiin asti. Käytin hyvin monenlaisia tekniikoita suorista suggestioista varsin vapaaseen mielikuvamatkailuun, Perusajatuksena oli omien voimavarojen esille saaminen ja hyvä elämänhallinta ja kyky kohdata haastavat tilanteet. Nainen koki saaneensa hypnoosista juuri sitä apua, mitä oli toivonutkin hallitakseen arjen haastavia tilanteita ja antaen itselleen oikeuden nauttia ja iloita elämästä sellaisenaan.

Fibromyalgia

Asiakas, keski-ikäinen nainen, oli kärsinyt fibromyalgiasta jo yli kymmenen vuotta, mikä luonnollisesti sekoitti myös unirytmit kokonaan. Asiakkaan kivut olivat asteikolla yhdestä kymmeneen noin kahdeksassa hoidon alkaessa. Kolmen hypnoosikerran jälkeen kivut olivat tippuneet puolen ja nollan välille. Olin itsekin varsin hämmästynyt hypnoosin näin voimakkaasta vaikutuksesta. Käytin aivan uutta liikuvan kuvan tekniikkaa ja sen vahvistava vaikutus oli todella merkittävä.

Hypnoosista apua

Ihmiset jotka ovat olleet paljon hypnoosin kanssa tekemisissä tietävät, että on helpompi luetella niitä asioita, joihin hypnoosilla ei voi vaikuttaa kuin ne asiat, joihin sillä on vaikutusta. Maailmassa ei ole mitään sellaista hoitomuotoa, mikä toimisi kaikissa tapauksissa, eikä hypnoosikaan ole sellainen. Hypnoosin etuna on se, että se on turvallinen, tehokas ja nopea hoitomuoto alan koulutuksen saaneen henkilön käyttämänä esim. verrattuna vuosia kestäviin terapioihin, joiden merkitystä en missään nimessä halua vähätellä. Tästä syystä yhä enenevässä määrin lääkärit ovat eri puolilla maailmaa ottaneet hypnoosin erääksi hoitomuodoksi hyvin menestyksekkäästi. Tätä on varmastikin auttanut kansainväliset tutkimukset neurotieteissä, mitkä ovat osoittaneet hypnoosin tieteellisen vaikutuksen ihmiseen. Tiedemaailma tutkiikin nyt innokkaasti, miten tätä tietoa voitaisiin parhaiten käyttää ihmisen hyväksi.