Olen valmistunut Suomen Hypnoosiliitto ry. koulutuksessa hypnoosiohjaajaksi, suggestovalmentajaksi ja suggestoterapeutiksi. Toimin pitkään Suomen hypnoosi-yhdistyksen kouluttajana. kouluttajana ja opinto-ohjaajana. Opiskelen jatkuvasti kasvatus- ja oppimispsykologiaa. Neurotieteet, kognitiivinen psykologia ja kansainvälinen aivotutkimus on jatkuvan kehitykseni tae pysyä ajan hermolla.

Perustan kaiken omassa hypnoosiohjauksessani tieteellisiin ja toimiviin malleihin. Arvopohjanani toimii yli 35 vuoden kokemus oppimispsykologiasta ja kasvatustieteistä ammattikokemuksenani opetus- ja koulutustyössä sekä johtajakokemukseni yksityissektorilla. Toimin eri oppilaitoksissa kouluttajana sekä organisaatioiden työyhteisökouluttajana. Sovellan näitä nykyaikaisia ja jatkuvasti uusia näkymiä avaavia menetelmiä ainutlaatuisella tavalla omassa vuorovaikutteisessa hypnoosiohjauksessani. Jokainen sessio on asiakaslähtöinen ja ainutlaatuinen kokemus hyödyntää ihmisen suurinta voimaansa omaa älykkyyttään ja mielen joustavaa voimaa.